WIKO
wiko

Kompleksowa obsługa w zakresie:

 • odbioru, zagospodarowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów
 • wywozu gruzu
 • czyszczenia instalacji przemysłowych, odstojników, tłuszczowników i separatorów
 • usługi doradcze z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA
Stworzyliśmy z firma ART-EKO oraz FEB-EKO Lokalną Grupę Gospodarki Odpadami „SPEKTRUS”

Oferta

Proponujemy Państwu nasze usługi z zakresu ochrony środowiska:

 1. Zagospodarowanie i odzysk odpadów przemysłowych, w tym odpadów ciekłych i stałych.
 2. Recykling oraz odzysk opakowań i surowców wtórnych.
 3. Czyszczenie instalacji przemysłowych, odstojników, tłuszczowników i separatorów.
 4. Wywóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR.
 5. Wywóz gruzu i odpadów poprodukcyjnych od osób fizycznych.

Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

 1. Oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Opracowywania studiów gospodarki odpadami celem uzyskania decyzji.
 3. Rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 4. Opracowywanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 5. Opracowywanie operatów wodno-prawnych.
 6. Doradztwa dotyczącego ochrony środowiska / gospodarki odpadami, w tym: sprawozdania, audyty, opłaty.
 7. Zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9001, 14001, BHP oraz HACCP.

Swoją ofertę firma kieruje do zakładów produkcyjnych z terenu całego kraju, urzędów miast i gmin, zarządów dróg, centrów handlowych, koncernów paliwowych oraz osób fizycznych Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem spełniającym wymogi ADR.

Nasze usługi prowadzimy w systemie BDA (bezpiecznie-dokładnie-atrakcyjnie cenowo), w celu optymalizacji logistyki i minimalizacji kosztów ponoszonych przez zleceniodawców. Szczegółowe informacje odnośnie nawiązania współpracy, ofert oraz usług związanych z naszą działalnością i sposobu ich realizacji można uzyskać pod adresem mailowym biuro@wiko.wroclaw.pl, kontakt telefoniczny tel/fax 71 349 19 20.
Każdemu z naszych klientów wystawiamy wymagane przepisami dokumenty.